Konservų laikymas

Tinkamai pagaminti konservai sandariai uždaruose induo­se gerai išsilaiko ir kambario temperatūros patalpoje, jei tik kambarys nėra per daug drėgnas (nuo drėgmės pradeda rūdyti dangteliai). Dar geriau konservus laikyti vėsioje patalpoje, kurios temperatūra yra ne aukštesnė kaip 10°C. Geriausia, kad patalpa būtų tamsi. Aukšta temperatūra nepageidaujama, nes tokioje šilumoje produkte greičiau vyksta cheminės reak­cijos. Mėsos ir žuvies konservus geriausia laikyti 5-8°C tempe­ratūroje.

Jei galima, sandėlyje, kuriame konservai laikomi, temperatū­rą reiktų sumažinti iki nulio, tai yra iki vandens užšalimo. Tokio­mis sąlygomis nesikeičia nei gaminio spalva, taip pat nevyksta juose cheminės reakcijos.

DS_Konservai[1]

Konservai užšąla, kai temperatūra yra žemiau nulio, pavyz­džiui, marinatai, kuriuose yra nedaug druskos ir cukraus, užšąla, esant 2-3°C šalčio. Vaisių kompotai, turintieji daugiau cukraus, užšąla tada, kai yra 5-7°C šalčio, o uogienės ir džemai – kai yra 30°C šalčio. Kaip žinoma, užšaldamas vanduo virsta ledu. Jo apimtis pasidaro didesnė, negu vandens. Kadangi ledo kristalais pavirsta ir ląstelėse esantis vanduo, tai, jam plečiantis, gali sutrūk­ti vaisių bei daržovių odelė. Atšildyti tokie vaisiai būna minkšti, dauguma jų sulčių pereina į sirupą. Peršalę daržovės ir vaisiai nustoja savo pavidalo bei skonio. Be to, dėl padidėjusio gaminio tūrio gali susprogti ir stiklainiai, jeigu jie labai pilni. Tačiau nor­maliai pripildyti stiklainiai nesprogsta. Kaip tik dėl šių priežasčių jokiu būdu neleidžiama laikyti konservų žemesnėje kaip jų užša­limo temperatūroje.Atšildytų sulčių, nors jos ir buvo visiškai užšalusios (jei tik nesprogo buteliai), kokybė nėra blogesnė.
Laikomus konservus
, ypač pradžioje, reikia dažnai patik­rinti, ar nepradėjo pelėti, rūgti. Jei indai uždaryti stikliniais dangteliais, tikrinama, ar neatsidarė dangteliai. Pastebėjus gaminio paviršiuje pelėsių lopelį, indas atidaromas ir pelėsiai atsargiai nuimami. Toks gaminys tuoj suvartojamas arba, šva­riai išplovus dangtelį ir gumą, iš naujo pakaitinamas atitinka­moje temperatūroje. Pradėjusius rūgti konservus, jei jų skonis dar pakenčiamas, galima suvartoti. Iš labai rūgščių konservų, pavyzdžiui, kompoto, jį perkošus, galima pagaminti actą. Su­rūgę daržovių, grybų ir kiti konservai, ypač jei atidarius indą jaučiamas nemalonus kvapas, vartojimui netinkami. Taip pat netinkami vartoti mėsos bei žuvies konservai, kuriuos atida­rius pasklinda nemalonus sugedusio sviesto kvapas arba para­gavus jaučiamas nemalonus skonis.

You Might Also Like

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *